jueves, 21 de marzo de 2013

O NOSO AVIÓN SOLAR.

    Túa célula fotovoltaica non sería capaz de mover un aunténtico avión, pero poderemos intentar algo parecido. Imos a construír un aeroplano como que habrás visto algún parque de atraccións, pero moito máis pequeno.

Materiais:
*Tesoiras.
*Cartón.
*Cinta adhesiva.
*Pica de plástico ou de madeira.
*Botella con tapón de cortiza.
*Agulla o alame.
*Plastilina.
*Hélice.
*Lámina de plástico. 
*Porexpan.

1.Recortar un avión de cartón o da figura superior, pero  de ser un pouco máis grande: facelo aproximadamete dus 20 cm de largo dendeun extremo a outro das ás.
Pega a célula con cinta adhesiva no centrodo avión tendo cuidado do cable
que pasa por debaixo.

2.Despois de colocada a célula, fixa unha pica na parte inferior do avión.
Utiliza calquer pegamento e procura co avión quede equilibrado .

3. Suxeita fixamente cunha tira de cartulina o motor do avión e recolle o cable que sobre coa cinta adhesiva.

4.Preparar o soporte:sobre una botella con unha corteza clava un alame ou unha agulla que poida resistir o peso de todo o conxunto.

5.Colle un trozo de plastilina que teña o mesmo peso que o conxunto do avión, a célula e o motor e fixalo a outro extremo de pica.

6.Pon a pica sobre  agulla da forma que o contrapeso da plastilina equilibre o peso do avión. Este debería quedar un pouco máis abaixo que o contrapeso.

7.Ao poñer o avión ao sol, coa luz suficiente forte, comezará a xirar.
Dobrando lixeiramente as ás pódese conseguir que o avión suba cando comenza a moverse e xa tes o tu primeiro avión solar.


Feito por Melisa Amoedo Pereira e Katia Cardoso Escudero de 6º de Primaria.